One.Universe.

Alternativní fond pro kvalifikované investory

Čím jsme unikátní

Náš fond nese náš jedinečný rukopis, který je výsledkem dlouhodobého studia, analýz a úvah, které byly, jsou a neustále budou testovány v reálném světě s cílem zlepšovat se  a posouvat se správným směrem.

Snažíme se toto vše kombinovat s trpělivostí, pokorou a dobrým načasováním.  

kaizen

Proč investovat s námi

Nákup a prodej

Nákup a prodej v zavilosti na tržních podmínkách na ověřených a stabilních burzách

Správa

Optimalizace poměru „riziko/výnos“ postavené na Kellyho principu

Úschova a zabezpečení

Ochrana digitálních aktiv před odcizením a ztrátou pomocí ověřených nástrojů a procesů

Zkušenosti a poradenství

Kombinace technických zkušeností z oblasti IT a praktických zkušeností z oblasti financí se snahou pomoci klientům osvojit si potřebné znalosti a dovednosti

Naše strategie

Kombinujeme zkušenosti ze světa financí spolu se zkušenostmi ze světa techniky a informačních technologií.

Jednou z našich silných stránek je právě kombinování těchto dvou oblastí, které nám umožňuje vidět to, co mnozí nevidí z důvodu, že se na věci dívají z užší perspektivy. Buďto pouze z perspektivy financí nebo pouze z perspektivy techniky a informačních technologií.

Kelly - cile fondu

Kompletní specifikace fondu

Fond nakupuje především Bitcoin, kryptoměny kryté fyzickým zlatem a tzv. stablecoiny.

Důvodem nákupu stablecoinů, je mít k dispozici dostačenou likviditu k nákupu v momentě vysoké volatility, která může představovat dobrou nákupní příležitost. Jinými slovy, cílem je mít dostatek peněz k nákupu bitcoinu, či zlatých kryptoměn v ten správný čas.

Klíčem je strategická alokace investovaných prostředků a pravidelné rebalancování, které staví na tzv. Kellyho principu.

Naše investiční filozofie

Svět vidíme jako neustále se měnící prostředí, kde jedinou konstantou je změna. 

Snaha o dlouhodobý úspěch tak vyžaduje pokoru a nehasnoucí touhu se učit a hledat odpovědi na správně položené otázky.

Upozornění

Tento fond není nabízen veřejnosti.

Jedná se o fond pro kvalifikované investory, který je registrován u ČNB, avšak nepodléhá regulaci. Naše činnost představuje neregulovanou správu majetku podle § 15 ZISIF.

Pokud vás zajímá více, tak nám na sebe zanechte kontakt.

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.