Finanční gramotnost

Díl III: Cashflow

V prvním díle jsme si vysvětlili, co jsou to peníze. Ve druhém díle jsme se podívali na to, co je to čisté jmění. Pokud jste články nečetli, vřele si je doporučuji přečíst před čtením tohoto článku. Pomůže nám to správně si nastavit optiku, jakou se budeme dívat na cashflow, neboli peněžní toky.

Finanční gramotnost  Díl I: Peníze

Finanční gramotnost – Díl II: Čisté jmění

Při vysvětlování čistého jmění, jsme stavěli na pochopení toho, co jsou to peníze. V rámci finanční gramotnosti a čistého jmění se dívám osobně na peníze optikou uzamčeného času, nebo také uzamčené energie, která je za nás schopna v budoucnu vykonat nějakou práci. Čisté jmění lze chápat jako současný stav našeho finančního zdraví. Nebo si jej můžeme představit jako mapu terénu, ve kterém se právě nacházíme. Pojďme se teď mrknout na to, jak nám do toho zapadají finanční toky.

Cashflow 

Cashflow není nic jiného než souhrn finančních toků, konkrétně našich příjmů a výdajů. Příjmy tvoří to, co do našeho rozpočtu přitéká (mzda, dividendy, dárky, zisk z prodeje věcí atd.). Výdaje tvoří to, co z našeho rozpočtu odtéká (útrata za nákupy potravin a oblečení, nájem, splátky na auto apod.).

Pokud máme nějaké finanční cíle, tak je nejprve potřeba vědět, jaká je naše startovní pozice, tj. naše současná finanční situace. Právě proto potřebujeme znát nejen naše čisté jmění, ale i naše cashflow.

Nejedná se o žádnou raketovou vědu. Jde jednoduše o to, mít přehled o tom, kolik vydělávám, kolik utrácím a taky za co utrácím. 

Pokud je čisté jmění naše hmotnost, pak cashflow je náš energetický příjem a výdej. Hmotnost je v krátkodobém časovém úseku téměř statickou veličinou. Kdežto příjem a výdej energie ve formě jídla bývá dynamický. Cílové hmotnosti dosahujeme tak, že manipulujeme s příjmem a výdejem. Pokud chceme navýšit naši finanční hmotnost, tak se snažíme dlouhodobě nejen o navýšení našeho příjmu, ale také o snížení našich výdajů.

Se sledováním a rozborem našeho cashflow nám mohou pomoci různé nástroje. Existuje pro to nepřeberný počet jednoduchých aplikací jako je Spendee či Wallet, které nám umožnují jednoduše zapisovat naše veškeré příjmy a výdaje a sledovat tak toky v našem rozpočtu.

Poté, co získáme přehled o našem rozpočtu a především o tom, odkud naše peníze přicházejí a kam a za co odcházejí, můžeme začít plánovat cestu za finanční svobodou. 

Už teď si můžeme prozradit, že jednou ze základních pouček, jak tvořit bohatství, je mít výdaje nižší než příjmy. O rozdílu mluvíme, jako o penězích, co jsme ušetřili. S těmito penězi pak můžeme pracovat dále. Můžeme za ně nakupovat akcie, zlato, nemovitosti, bitcoin, nebo je můžeme použít jako kapitál pro podnikání, nebo pro naše vzdělávání.

Je zapotřebí si připomenout, že cashflow není statické. Je to věc, která se neustále v čase mění, což je dobrá zpráva, protože to znamená, že s tím lze pracovat. 

Ať už je naše současná finanční situace jakákoli, lze ji vždy změnit. Můžeme pracovat jak s příjmy, tak i s výdaji. Pokud chceme zlepšit naši finanční situaci, tak se snažíme zvyšovat příjmy a zároveň snižovat výdaje. Tímto zvyšujeme částku, kterou jsme schopni ušetřit a s kterou pak můžeme dále pracovat.

Jen na okraj zmíním, že ne vždy je nejlepší cestou snižování výdajů. Občas je nejlepší možností pouze změnit naše výdaje a to tak, že budeme utrácet za jiné věci, než za jaké utrácíme dnes. Příkladem mohou být výdaje za vzdělávání. Namísto toho, abych si zaplatil dovolenou u moře, si mohu zaplatit jazykový kurz. Takové výdaje jsou smysluplné, jelikož investujeme sami do sebe a tyto výdaje se nám časem nejen vrátí zpět, ale zúročí se a ve výsledku nám vydělají víc, než kolik nás původně stály.

Podíváme se teď na porovnání peněžních toků napříč různými příjmovými skupinami.

Začneme s nejnižší příjmovou skupinou, tj. s lidmi, co jsou nemajetní. Pokud patříme do této skupiny, tak máme velice jednoduchý rozpočet. Máme pouze jeden příjem a to mzdu. Výdaje pokrývají naše základní potřeby spolu s nákupem spotřebního zboží. Zpravidla nevlastníme nic a je možné, že ani nic nedlužíme. Pokud patříme do této skupiny, tak o sobě mluvíme, že žijeme „od výplaty k výplatě“. I já začínal v této skupině, tak jako většina lidí. 

Pokud patříme mezi „střední třídu“, tak máme zpravidla opět jediný zdroj příjmů a to mzdu. Oproti předchozí skupině už však nějaké výdaje směřují na nákup aktiv. Zpravidla to bývá hypotéka a leasing auta. Po splacení domu a auta už budeme vlastnit nějaký majetek, nicméně tento majetek nám nebude vkládat peníze do kapes, ale naopak peníze z našich kapes vybírat. 

Poslední příjmovou skupinou jsou movití. Tato příjmová skupina má příjem primárně z aktiv a jejich příjem tak už nemusí být závislý na jejich práci. Výdaje jdou především na pořizování dalších aktiv. Toto je skupina, do které se snažíme dostat.

Rozdíly jsou na první pohled očividné. Nemajetní utrácí své peníze za spotřebu, kdežto movití utrácejí především za nákupy aktiv a budování aktiv. Střední vrstva je někde mezi. 

Nemajetní nemají ani finanční plán ani finanční cíle. Movití mají jak finanční plán, tak i cíle a primárně se zaměřují na finanční zabezpečení a svobodu. Střední třída je někde mezi. Chtějí finanční zabezpečení, ale není to jednou z hlavních priorit. Co se týče finanční svobody, tak tu zpravidla nemají na mysli vůbec, ale soustřeďují se pouze na zajištěné stáří. 

Zvýšení příjmů

Projdeme si pár příkladů, jakým způsobem můžeme navyšovat naše příjmy.

Investice do sebe

Cest, jak si zvýšit příjmy, je spousta. Vše se točí kolem investování našeho času. Vždy nás jakákoli snaha o navýšení příjmů bude stát čas. Tou nejlepší možnou investicí je investování do sebe a mělo by to být cestou na celý život. Může se jednat o učení se jak investovat, o osvojování si cizího jazyka, učení se programovacího jazyka a obecně nabývání nových znalostí a vědomostí, které lze aplikovat ve všedním životě. Jednoduše cokoli, co nám pomáhá stát se lepším a cennějším člověkem nejen pro své blízké, ale také pro trh. Můžeme se učit buďto sami, nebo si můžeme zaplatit kurz, či mentora. 

Každá další dovednost, kterou máme, nám otvírá nové dveře. Nejsou to pouze vědomosti, jazyky, znalosti, ale také naše osobnost samotná. To, jak umíme komunikovat s lidmi, to, jak umíme naslouchat, to vše nám pomáhá zvyšovat nejen kvalitu našeho života, ale i naši cenu na trhu. 

Každou dovednost, schopnost, či vědomost si lze představit jako další nástroj v naší osobní bedně s nářadím. Čím více nářadí máme k dispozici, tím rychleji a zároveň i více problémů jsme schopni vyřešit. Je pravda, že na zatlučení hřebíku lze v krajním případě použít i šroubovák, ale určitě jsme zručnější a rychlejší, když máme po ruce kladivo. 

Ideální je, osvojovat si věci, které nás baví a máme k nim přirozenou náklonnost. Je to pro nás jednodušší, jsme rychlejší v našem vývoji a především u toho tolik netrpíme, nebo u toho netrpíme vůbec.

Zaměstnání

Co se týče zaměstnání, ne vždy je snadné dostat přidáno na současné pozici nebo se dostat na lépe placenou pozici u současného zaměstnavatele. V rámci jednoho zaměstnavatele je možné poskočit až o 20 % meziročně za předpokladu, že jsme opravdu zářili a nadále záříme ve výkonu naší práce. Zřídkakdy se však povede skok větší. Naproti tomu, pokud změníte práci, tak není nereálné poskočit i o více jak 50 %. 

Podnikání

Další z cest, jak zvýšit své příjmy, je podnikání. Máte koníčka, kterým si lze zároveň přivydělávat? Proč nespojit příjemné s užitečným? Můžete péct dorty, učit plést s vlnou, doučovat cizí jazyk, trénovat ve fitness centru, psát blog na téma zajímavé pro určitou skupinu lidí. Dnes je tolik cest, jak si lze přivydělat. Něco lze bez problému zvládat při zaměstnání, něco vyžaduje plný úvazek. Je na vás, co vám dává smysl.

Snížení výdajů

Teď si vzpomeňme na to, co to jsme si řekli v článku o penězích. Peníze reprezentují náš obětovaný čas. Jak nám to pomůže při omezování výdajů?

Jedním z účinných nástrojů pro omezení výdajů na nezbytné minimum je následující hra. Kdykoli, kdy si chceme koupit něco o větší hodnotě, můžeme se předtím sami sebe zeptat, kolik nás to stálo práce, resp. našeho času tráveného prací, abychom si mohli touženou věc koupit. Jakmile začneme přemýšlet v rovině času namísto peněz, často naše potřeby a touhy přehodnotíme.

Uveďme si jednoduchý příklad. Líbí se nám nový iPhone, který stojí 20 000 Kč. Teď vezmeme cenu a přepočítáme to na čas, který jsme museli trávit v práci, abychom si vydělali 20 000 Kč potřebných na takový nákup. 

Medián mzdy v roce 2020 činil 32 870 Kč. Pokud je tedy naše hrubá mzda 32 870 Kč měsíčně, naše čistá mzda je pak 26 638 Kč. Nový iPhone by tedy spolykal 75 % naší čisté měsíční mzdy. Pokud to přepočteme na čas, pak tato částka reprezentuje zhruba 16,5 dne naší práce.

Následující otázku:

„Chce se mi obětovat 20 000 Kč na nový telefon?“,

pak lze přeformulovat na:

„Chce se mi obětovat 16,5 dní v práci za nový telefon?“

Mnohdy to změní naše původní „ano“ na rezolutní „ne“. 

Další z cest, jak snížit výdaje, je podívat se na stávající výdaje, tj. na to, za co pravidelně platíme. Potřebujeme všechny pojistky, které si platíme? Máme pro nás tu nejvýhodnější pojistku, co je na trhu k dispozici? To se rovněž týká pojištění auta, paušálu za mobilní telefon, internet či televizi.

Musím si platit za Netflix? Nestačí mi YouTube? 

Potřebuji tolik volných minut na paušálu? Můžu místo běžného volání volat přes WhatsApp nebo jinou aplikaci, kde se hovor počítá mezi data, a ne volné minuty?

Rovněž na dopravě lze ušetřit. Namísto auta můžeme pořídit skútr, či elektrickou koloběžku. Nebo můžeme jezdit MHD.

Rovněž lze ušetřit i na jídle. Můžeme si do práce nosit vlastní jídlo namísto toho, abychom si kupovali jídlo v kantýně. Za jednu stravenku od zaměstnavatele si doma můžete navařit klidně 4 jídla. To se pak šetří.

Cest je spoustu. Nebojte se být kreativní.

Příklad výpočtu cashflow

Na příklad výpočtu cashflow a jeho vysvětlení se můžete podívat v následujícím videu:

Zde je rovněž odkaz na tabulku v Excelu, kterou si můžete od nás stáhnout a použít pro výpočet svého cashflow:

Závěr

Vše je samozřejmě otázka priorit a toho, jak má člověk nastavené životní hodnoty. Nicméně bez práce nejsou koláče. Budování bohatství, které nám umožňuje dosáhnout finančního zabezpečení a svobody, vyžaduje trpělivost, disciplínu a také špetku odříkání. Ne každý je ochotný toto podstoupit, což je škoda. Budování bohatství je o osobním růstu a tím, jak rosteme, pomáháme růst i lidem kolem nás, našim dětem, našim blízkým, a dokonce i lidem, které nemusíme osobně znát. Tato cesta je nesmírně naplňující a dodává nám sebevědomí a víru na to čelit ještě větším výzvám, které nás v budoucnu čekají. Dodávají nám také odvahu říct „ano“ dalším příležitostem. Krůček po krůčku.

„Cesta dlouhá tisíc mil začíná jedním krokem.“ —  Čínské přísloví 

 

Chci odebírat newsletter

Nenechte si ujít naše články
Odběr novinek

Staňte se součástí naší komunity

Nenechte si ujít novinky