Finanční gramotnost – díl II: Čisté jmění

Čisté jmění nám říká, jaká je celková hodnota našeho majetku. Celková hodnota se spočítá jednoduše tak, že sečteme vše, co vlastníme (a co má zároveň nějakou hodnotu) a od tohoto odečteme vše, co dlužíme.

Finanční gramotnost – díl II: Čisté jmění Read More »