Finanční gramotnost

Díl IX: Technická analýza

 

V dnešním díle nás čeká téma technické analýzy. Začneme tradičně videem, které nás provede touto problematikou a dostatečně pokryje potřebné základy.

 

Fundamentální analýza je o tom najít hodnotu tam, kde ji většina nevidí. Technická analýza se naopak zabývá pouze cenou obchodovaného aktiva. Dívá se na historický vývoj ceny a snaží se odhadnout trend do budoucna, tzn. jak se bude cena vyvíjet nadále.

Technická analýza je o vyprávění příběhu

Když se podíváme na graf zobrazující vývoj ceny nějakého aktiva, co nám takový graf říká? Níže si pro příklad uvedeme graf ceny akcie společnosti Apple.

Na první pohled se může zdát, že vidíme nepředvídatelný pohyb ceny akcie. Místo toho bychom měli spíše vidět příběh a technická analýza je o snaze tento příběh pochopit. Graf výše představuje pohled do minulosti ze současnosti, anebo naopak pohled z minulosti do současnosti. Co dále vidíme je sentiment trhu, tedy jeho emoce v konkrétním okamžiku. Strmý nárůst si můžeme vyložit jako pozitivní náladu trhu (tzv. býčí trend). Akcie je populární a její cena tak roste. Křivka stoupá směrem vzhůru. Strmý pokles si zase můžeme interpretovat jako negativní náladu trhu (tzv. medvědí trend). Akcie není populární a její cena tak klesá. Cenová křivka se ocitá na cestě dolů.

Trh není nic jiného než souhrn všech lidí, kteří mezi sebou neustále obchodují. Trh není místem, ale procesem, za kterým jsou lidé, co neustále něco směňují. Zatímco jedni nakupují, tak druzí prodávají. Pokud je pozitivní sentiment, tak většina lidí na trhu nakupuje a cena směřuje nahoru. Menšina, co akcii prodává, ji neprodává dostatečné množství a jelikož je poptávka větší než nabídka, tak cena akcie nemá jinou možnost než jít vzhůru. Hlad po akcii skupiny jedné je větší, než nechuť skupiny druhé akcii nadále vlastnit. Pokud je sentiment negativní, tak většina lidí prodává a cena jde dolů. Menšina, co akcii nakupuje, ji nenakupuje v dostatečném množství a jelikož nabídka je větší než poptávka, tak cena akcie tentokrát nemá jinou možnost než jít níže.

Co tyto pohyby ceny akcie říkají o firmě samotné (v našem případě společnosti Apple)? To není vždy jednoduché určit. Občas jsou emoce trhu odtržené od reality a cena akcie tak nemusí odpovídat její skutečné, reálné hodnotě. Jsou časy, kdy trh bývá přehnaně optimistický a cena akcie se může ocitnout výrazně výš, než je její skutečná hodnota. Jindy je trh přehnaně negativní a cena akcie se může naopak ocitnout výrazně níž, než je její skutečné hodnota. K těmto výkyvům dochází neustále a cena akcie tak přechází z jednoho extrému do druhého. Neustále osciluje kolem skutečné neboli férové ceny.

Férovou cenu nám pomáhá odhalit právě fundamentální analýza, které jsme se věnovali v minulém díle. U technické analýzy se nezaobíráme férovou cenou, ale cenou, za jakou bude trh akcii obchodovat. Jak jsme si již uvedli, obchodovaná cena nemusí být v souladu s cenou férovou. U technické analýzy se tak snažíme o predikci trendu. Snažíme se odhadnout, jak bude příběh, co nám graf vypraví, pokračovat.

Tržní cykly

Cena akcie neustále osciluje kolem její férové hodnoty. Občas obchodovaná cena může být dlouhou dobu jak pod férovou cenou, tak i nad ní. Nicméně u technické analýzy nás nemusí trápit to, kde se cena nachází vzhledem k ceně férové, ale kam trh jako celek obchodovanou cenu povede.

Obchodovaná cena představuje neustálou bitvu mezi prodávajícími a nakupujícími. Často stačí jakákoli bezvýznamná zpráva týkající se obchodované firmy a z kupujících se rázem mohou stát prodávající. Nebo taky naopak v případě zprávy, co je interpretována jako pozitivní, tak z prodávajících se mohou stát kupující. Nejtěžší bitvy se pak odehrávají na tzv. rezistencích a supportech.

Svět plný příběhů

Podíváme se na příklad jednoho „patternu“ (cenového trendu). Objasníme si jej z pohledu technické analýzy a následně se na něj podíváme jako na výsledek chování skupiny lidí, kteří se podílejí na vývoji ceny a pokusíme se pochopit příběh za tímto vývojem.

Rezistence a supporty. Místa v grafu, kde se odehrávají klíčové bitvy mezi těmi, co nakupují a těmi co prodávají. Rezistence kladou odpor a supporty představují podporu. Rezistence je cenová hladina, která klade odpor ceně na cestě vzhůru. Brání ceně dostat se výš, resp. překonat rezistenci a dostat se nad ní. Support je cenová hladina, která drží cenu nad určitou hladinou na cestě ceny dolů. Brání ceně dostat se níž, resp. překonat support a dostat se pod něj.

Zajímavý je i vztah mezi rezistencí a supportem. Pokud se cena akcie nachází v medvědím trendu, tak cena klesá. Cestou dolů se pere se supportem, který klade odpor a drží tak cenu nad určitou hladinou. Pokud se nakonec podaří ceně tuto hladinu prolomit, tak cena míří níž do doby, dokud nenarazí na další support. Jakmile (pokud) se ovšem trend obrátí a přejde tedy z medvědího sentimentu do býčího, tak se zpravidla z původních supportů stávají rezistence. To znamená, že při cestě ceny vzhůru se cena pere s určitými cenovými hladinami, o kterých mluvíme jako o rezistencích, které bývají zpravidla ty samé cenové hladiny, co byly dříve supporty. Obrázek níže zobrazuje medvědí trend zvaný „bouncing ball“, neboli „skákající míč“.

Krásným příkladem tohoto paternu je vidět na obrázku níže. Ten zobrazuje vývoj ceny bitcoinu v období okolo roku 2018. Můžeme vidět splasknutí bubliny na konci roku 2017, kdy cena postupně padala dolů. Odrážela se od supportu, který byl okolo 6 000 dolarů. Nakupujícím nakonec došel dech (kapitál) a už nebyli schopni dostatečně rychle nakupovat bitcoin od těch, co se ho zbavovali. Support tak nakonec selhal a cena bitcoinu šla ještě níž.

Základem je mít plán a držet se ho

Pokud se chceme věnovat tradingu, tak bychom měli mít plán na vstup do trhu a na výstup z něj před otevřením pozice. Plán je nám ovšem k ničemu, pokud se jej nebudeme držet. Jak už tomu bývá v jakékoli jiné oblasti života, kde chce být člověk postupem času úspěšnějším, tak je i tady potřeba sebe disciplíny. Osvojení si dovedností potřebných proto, stát se dobrým traderem, může zabrat 3 až 7 let. To ovšem platí za předpokladu, že takový člověk se cítí být přitahován k této oblasti.

Dobrý trader by neměl nikdy podléhat emocím a ke každému kroku by měl přistupovat s chladnou hlavou. S tím pomáhá kontrola a minimalizace rizik. Člověk by měl vědět, co dělá. Mezi dlouhodobě nejúspěšnější tradery patří ti, kteří otvírají poměrně malé pozice vzhledem k celkovému kapitálu, který mají k dispozici. Dále nevstupují do každé pozice, kterou zvažují, ale snaží se otevírat ty pozice, které se jeví jako atraktivnější. Atraktivnější jsou ty pozice, kde jsou si jistější svojí analýzou a výkladem trendu. Úspěšní tradeři se snaží uzavírat ty neúspěšné, tj. ztrátové pozice co nejdříve. Jakmile se obrátí trend proti nim, vystupují z obchodu. Takový výstup z obchodu však musí být vždy dopředu promyšlený tah. Nemělo by se nikdy jednat o chaotické rozhodnutí, ke kterému jsme došli z čista jasna.

Další věcí, která může člověku pomoci s úspěšným obchodováním a konkrétně s kontrolou a minimalizací rizik, je předpokládat, že každá pozice, kterou otevřeme bude ztrátová, tzn. že se trend obrátí proti nám. Toto nemusí dávat na první pohled smysl. Pokud ale přistupujeme ke každému novému obchodu jako k potencionálně ztrátovému, tak se více zaměřujeme na kontrolu a omezení rizik. Nejsme tolik agresivní, pozice není příliš velká a neriskujeme tak více kapitálu, než o kolik si můžeme dovolit přijít. Ti nejúspěšnější tradři jsou ti, co dlouhodobě přežijí. A cílem je mít takovou strategii, která nám na prvním místě zajistí přežití, tj. zabrání nám ztrátě veškerého nebo většiny kapitálu.

Kontrola a minimalizace rizik, tzv. risk management, není o ničem jiném než o omezení vlivu „štěstí“ (náhody) na naše výsledky. Často totiž děláme špatná rozhodnutí, kdy výsledek se ukáže být jako dobrý. My pak ovšem na základě výsledku zpětně posuzujeme naše rozhodnutí jako dobré. Dobrý výsledek ovšem nedělá ze špatného rozhodnutí dobré. Naopak se může stát, že uděláme dobré rozhodnutí, ale dostaví se výsledek negativní. My pak opět na základě výsledku zpětně posoudíme naše rozhodnutí. V tomto případě byl výsledek negativní, a tak posoudíme naše rozhodnutí jako špatné. Což je opět chyba. Může se totiž stát, že i přes dobré rozhodnutí se nám dostane špatných výsledků. Rozhodnutí není samo o sobě tím jediným, co ovlivňuje výsledek. Součástí celého toho procesu je vždy i prvek náhody, tedy přítomnosti štěstěny, resp. její absence.

Člověka samozřejmě vždy potěší, když je mu štěstí nakloněno. Nicméně by to neměla být strategie, na kterou budeme primárně dlouhodobě spoléhat. Taková strategie může fungovat jednou, dvakrát, či třikrát, ale nebude fungovat do nekonečna. Dříve či později by nás to mohlo přivést ke katastrofě. V případě tradingu by to mohla být ztráta velké části nebo dokonce i veškerého kapitálu.

Tisíc lidí, tisíc chutí

Obchodování na burze je dovednost a jelikož se jedná o dovednost, tak je tomu potřeba věnovat úsilí a čas. Co může pomoci, je osvobodit se od strachu ze ztráty kapitálu. S tím právě pomáhá kontrola a řízení rizik součástí čehož je i velikost obchodovaných pozic. Pozice by měly být tak velké, aby nás dlouhodobě a ideálně ani krátkodobě neohrozily, pokud by se ukázaly jako neúspěšné. Méně někdy znamená více a v tomto světě to platí dvojnásob. Úspěšných strategií na obchodování je spousta. Pokud chce jít člověk touto cestou, tak je potřeba zjistit, které strategie mu sedí. Najít to, co v nás rezonuje. Může to být kombinace několika různých strategií od různých lidí, kdy do toho přidáme špetku vlastního rukopisu. Nebo můžeme mít rukopis vlastní, který je zcela unikátní. Nebojme se experimentovat, ale nezapomeňme být pokorní, trpělivý a mít vždy na paměti, že se můžeme mýlit. Jen tak lépe a rychleji odhalíme naše chyby, což znamená, že je budeme schopni rychleji napravit. Pokud se člověk rozhodne, že se bude tradingu věnovat, tak by to měl neměl vnímat jako sprint, ale jako maraton. 

„Silné názory a ochota od nich rychle upustit.“

“Strong opinions, weakly held.“

– Peter L. Brandt, úspěšný trader s 50letou kariérou

Chci odebírat newsletter

Nenechte si ujít naše články