Finanční vzdělání

Finanční gramotnost – díl XIII: Asymetrické investování

V tomto díle finanční gramotnosti nás čeká téma asymetrického investování. Takové investování má omezené a dopředu známé riziko, zatímco potenciální zisk je masivní. Jedná se ovšem o nejtěžší investiční cestu, jelikož vyžaduje jít proti davu. Je potřeba oddělit se od ostatních a jít vlastní cestou i přesto, že vás od ní druzí odrazují, nebo se vám dokonce i vysmívají za to, jakou cestou jste se rozhodli jít.

Finanční gramotnost – díl XIII: Asymetrické investování Read More »

Finanční gramotnost – díl XII: Automatický milionář

V tomto již 12. díle finanční gramotnosti nás čeká téma dollar-cost-averaging, které je tajemstvím úspěchu mnoha milionářů. Jedná se v podstatě o dlouhodobé nakupování majetku, které dává stranou emoce a tím pádem jakýkoli stres. Nic ovšem není zadarmo a jinak tomu není ani v tomto případě.

Finanční gramotnost – díl XII: Automatický milionář Read More »

Finanční gramotnost – díl XI: Podnikání

Podnikání je člověku vrozené a je s námi minimálně od počátku moderní civilizace, kdežto zaměstnaní je novinkou, kterou s sebou přinesla průmyslová revoluce. Před průmyslovou revolucí se většina lidí v Evropě živila buďto farmařením anebo řemeslnictvím. Podnikání tak máme každý v krvi, i když si to nemusíme připouštět.

Finanční gramotnost – díl XI: Podnikání Read More »

Finanční gramotnost – díl X: Jak investovat do nemovitostí

Investování do nemovitostí má blíže k podnikání než k tradičnímu nákupu aktiv, jakým je např. nákup akcií. V minulosti to bývalo jednou z nejrychlejších a nejefektivnějších cest, jak zbohatnout v relativně krátkém čase díky tomu, že banky investorům poskytovaly prostředky na jejich nákup. Platí to však nadále?

Finanční gramotnost – díl X: Jak investovat do nemovitostí Read More »

Finanční gramotnost – díl VIII: Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je o tom najít hodnotu tam, kde ji většina nevidí. Člověk musí jít proti davu, a to není snadné. Jak taková situace vypadá? Objevíte nemovitost, nebo akcii případně cokoli jiného, co se prodává za cenu, která se vám zdá nízká a vy jste přesvědčeni, že cena neodráží skutečnou hodnotu dané věci.

Finanční gramotnost – díl VIII: Fundamentální analýza Read More »