Tomáš Petřík

To nejvzácnější a nejcennější ve světě peněz

Zapomínáme na to, že tou nejcennější komoditou na světě je náš čas a naplněný život není nic jiného, než dobře investovaný čas. Každý máme k dispozici 24 hodin denně a každému z nás je vyměřena celková doba, jenž je mu dána. Pořizování věcí rozhodně není tím, co nám nabízí nejvyšší návratnost.

To nejvzácnější a nejcennější ve světě peněz Read More »

Energie: Současná krize a příležitosti

Celý svět se teď nachází v sevření energetické krize. Efektivním řešením se nezdají být větrné a solární elektrárny, ale jaderné. A to konkrétně malé modulární reaktory, o jejichž masové nasazení může do budoucna usilovat i Česká republika. Z našeho pohledu se může jednat o asymetrickou investiční příležitost a my si vysvětlíme proč.

Energie: Současná krize a příležitosti Read More »

Finanční gramotnost – díl XIII: Asymetrické investování

V tomto díle finanční gramotnosti nás čeká téma asymetrického investování. Takové investování má omezené a dopředu známé riziko, zatímco potenciální zisk je masivní. Jedná se ovšem o nejtěžší investiční cestu, jelikož vyžaduje jít proti davu. Je potřeba oddělit se od ostatních a jít vlastní cestou i přesto, že vás od ní druzí odrazují, nebo se vám dokonce i vysmívají za to, jakou cestou jste se rozhodli jít.

Finanční gramotnost – díl XIII: Asymetrické investování Read More »

Finanční gramotnost – díl XII: Automatický milionář

V tomto již 12. díle finanční gramotnosti nás čeká téma dollar-cost-averaging, které je tajemstvím úspěchu mnoha milionářů. Jedná se v podstatě o dlouhodobé nakupování majetku, které dává stranou emoce a tím pádem jakýkoli stres. Nic ovšem není zadarmo a jinak tomu není ani v tomto případě.

Finanční gramotnost – díl XII: Automatický milionář Read More »

Finanční gramotnost – díl XI: Podnikání

Podnikání je člověku vrozené a je s námi minimálně od počátku moderní civilizace, kdežto zaměstnaní je novinkou, kterou s sebou přinesla průmyslová revoluce. Před průmyslovou revolucí se většina lidí v Evropě živila buďto farmařením anebo řemeslnictvím. Podnikání tak máme každý v krvi, i když si to nemusíme připouštět.

Finanční gramotnost – díl XI: Podnikání Read More »

Hyperinflace: Může zadupat váš majetek do země

To, co před pár lety bylo nemyslitelné, se teď některým zdá být nevyhnutelné. Číhá na nás za rohem hyperinflace? Těžko říct. Myslím si, že v současné chvíli je to stále málo pravděpodobné. Ovšem to, že je něco nepravděpodobné neznamená, že je to nereálné. Situace se může velice rychle změnit a za rok tomu může být úplně jinak.

Hyperinflace: Může zadupat váš majetek do země Read More »

Finanční gramotnost – díl X: Jak investovat do nemovitostí

Investování do nemovitostí má blíže k podnikání než k tradičnímu nákupu aktiv, jakým je např. nákup akcií. V minulosti to bývalo jednou z nejrychlejších a nejefektivnějších cest, jak zbohatnout v relativně krátkém čase díky tomu, že banky investorům poskytovaly prostředky na jejich nákup. Platí to však nadále?

Finanční gramotnost – díl X: Jak investovat do nemovitostí Read More »